chành xe cà mau

gửi hàng đi cà mau

xe chở hàng đi cà mau

Đến năm 2030, tự động hoá xử lý vi phạm giao thông đường bộ

Tiến tới không sử dụng tiền mặt các dịch vụ giao thông đường bộ, tự động hoá xử lý vi phạm, là những mục tiêu mà Bộ GTVT đặt ra trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

   Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa ký quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 2030”.

   Mục tiêu chung của đề án hướng tới nâng cao nhận thức về chuyển đối số một cách sâu rộng trong lĩnh vực đường bộ, kiến tạo thể chế, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung của toàn ngành.

   Đưa chuyển đổi số trở thành thành phần hữu cơ trong mọi hoạt động quản lý, điều hành của Cục Đường bộ Việt Nam và các Sở GTVT để thúc đẩy cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ…

   Phấn đấu 100% tài khoản thu phí điện tử sử dụng được các dịch vụ giao thông

   Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, hoàn chỉnh môi trường làm việc trực tuyến của Cục Đường bộ Việt Nam để bảo đảm 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

   Tối thiểu 50% cuộc họp được thực hiện theo hình thức trực tuyến, tài liệu cuộc họp gửi thông qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy.

   100% chế độ báo cáo trong lĩnh vực đường bộ được chuẩn hóa và quản lý bằng hệ thống ứng dụng CNTT, kết nối liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GTVT. Đồng thời hình thành hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành tập trung của Cục Đường bộ Việt Nam.

   100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Đường bộ Việt Nam được quản lý theo dõi tiến độ xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ GTVT.

 Tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân và doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

   Đối với việc quản lý người lái xe, đề án đặt ra mục tiêu xây dựng, hoàn chỉnh các hệ thống CNTT quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) để quản lý cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp, đổi GPLX, đảm bảo công khai, minh bạch, chống gian lận, tiêu cực.

   Hình thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đào tạo, sát hạch cấp, đổi GPLX để quản lý thống nhất trong toàn quốc; chia sẻ, kết nối dữ liệu GPLX với CSDL quốc gia về dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình cấp, đổi GPLX và tham gia giao thông.

chành xe cà mau

Bộ GTVT đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100%  ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ nhằm tăng tính tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí xã hội

   Đặc biệt, đề án cũng đặt mục tiêu triển khai đồng bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng được tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc, tiến tới thực hiện thu phí đa làn tự do.

   Phấn đấu 100% phương tiện ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ nhằm tăng tính tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí xã hội.

   Đến năm 2030, tự động hoá công tác xử lý vi phạm

   Đề án cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, các hoạt động quản lý, điều hành của Cục Đường bộ Việt Nam được chuyển đổi số một cách toàn diện để có thể triển khai vận hành chủ yếu trên môi trường trực tuyến.

   Tự động hóa được các công tác liên quan đến kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp, phương tiện và người lái xe tham gia kinh doanh vận tải; cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, học viên học lái xe thông qua các hệ thống thiết bị và phần mềm ứng dụng CNTT.

   Các kế hoạch quản lý bảo trì, sửa chữa các tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được ứng dụng CNTT để tự động hóa trong công tác lập kế hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

   Ngoài ra, đề án cũng đặt mục tiêu triển khai hệ thống giao thông thông minh trên hệ thống đường bộ cao tốc và các đô thị, có sự kết nối với các lĩnh vực khác. Tiến tới không sử dụng tiền mặt trong giao dịch hoạt động giao thông đường bộ. 100% phương tiện ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ.

   Đánh giá cao việc Bộ GTVT phê duyệt đề án với nguồn kinh phí dự kiến khá lớn, một chuyên gia CNTT nhấn mạnh, điều này cho thấy quyết tâm cải cách, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của lãnh đạo Bộ GTVT đối với lĩnh vực đường bộ.

   Đây được xem như tiền đề, là căn cứ để Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các địa phương triển khai ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực: quản lý phương tiện, sát hạch, đào tạo, cấp giấy phép lái xe... Từ đó hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Chia sẻ:
Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát
Copyright © 2017 Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát. All rights reserved.Design by Nina.vn
Zalo
0909.740.033
chiduong
facebook